4ben4ben I/S

Ternevej 10
4600 Køge

erkmann@4ben.dk | frida@4ben.dk
T
elefon: 23 30 40 96

4ben er en fisk, der egentlig bærer navnet Coelacanth (sølakant). De store finner minder mest om ben og har givet den navnet Old Four Legs – gamle 4ben. De store finner gjorde, at man i mange år mente, at fisken var “the missing link” mellem fugle, fisk og landdyr. Den var meget almindelig for 300 millioner år siden, men indtil 1938 troede man gamle 4-ben var uddød. Pludselig dukkede et eksemplar op i en fiskers net. Det var som at finde en levende dinosaur. Derfor er 4ben en historiefortæller. 4ben rejser gennem tiden og fortæller om ting, der var en gang og giver os måske en ide om det, der kommer.