Midsommerfesten udsættes!

Kære alle borgere fra og tilknytning til Tessebølle.

På Generalforsamlingen informerede Bestyrelsen om årets Midsommerfest, som oprindeligt skulle afholdes den kommende lørdag d. 17. juni.
Der er desværre en hel del afbud og derfor besluttede Bestyrelsen, på vores møde søndag d. 11. juni, at flytte festen til fredag d. 7. juli. Det hele foregår ved Gadekæret, hvor der vil blive tændt op i grillerne fra kl. 17:30.
Udover opslaget hér, vil alle blive informeret via enten sms, mail eller et brev i postkassen.
Medbring stole, mad og drikkevarer til jer selv. Bestyrelsen opsætter borde og griller.
Det bliver SÅ hyggeligt…

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Midsommerfesten udsættes!

Referat fra årets generalforsamling

GENERALFORSAMLING TESSEBØLLE BYLAV
DEN 29. MARTS 2017 KL 18.30 PÅ HOLMEBÆKSKOLEN.

21 deltagere, fra 14 parceller (Ud af Lavets 27-28 medlemmer)
1. Valg af dirigent

– Thomas valgt
2. Formandens beretning.
– Niels fortalte om årets gang i Tessebølle (Referat/kopi skal kobles på det store referat på hjemmesiden!)
3. Indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
– Ingen forslag!
4. Foreslåede faste arrangementer: Affaldsdag den 2.april, midsommerfest 17.juni og gadekærsdag den 10. sep.
– Alle datoer blev taget godt imod. Kort spørgsmål til, hvad de forskellige dage indebærer. Niels orienterede. – Affaldsdagen starter kl. 10:30.
5. Lavets regnskab i revideret stand og budget for følgende år fremlægges.
– Hans gennemgik regnskabet og de få underpunkter. Regnskabet godkendt. Lavet har aktiver for 4.791,- kr.
6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Niels Rolskov (genopstiller), Ulrik Christoffersen (genopstiller ikke, da huset sættes til salg) og Karsten Schütt.
– Niels og Karsten blev genvalgt og Thomas blev valgt ind i stedet for Ulrik
8. Valg af suppleanter. På valg er Birgit Schmidt og Marianne Knudsen.
– Birgit og Marianne blev genvalgt!
9. Valg af revisorer: Anders Larsen og Helge Schmidt foreslås genvalgt.
– Anders og Helge blev genvalgt!
1o. Eventuelt.
– Postkassen på tavlen er taget ned, da lørdagsavisen nu er postomdelt. (Michaela spurgte)
– Der blev spurgt til redningskrans ved gadekæret (Michaela spurgte)
– Niels gav en buket til Ulrik, for lang og tro tjeneste.
– Thomas spurgte til, om der kunne tænkes i anden retning af udsmykning/udnyttelse af området omkring gadekæret. Bestyrelsen går videre med ideen.
– Opdatering af folder og print af samme. Opdatering af hjemmeside, med referat fra generalforsamling.
Referat: Lennart Boel ☺

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Referat fra årets generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING TESSEBØLLE BYLAV

DEN 29. MARTS 2017 KL 18.30 PÅ HOLMEBÆKSKOLEN.

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formandens beretning.
 3.  Indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 4.  Foreslåede faste arrangementer: Affaldsdag den 2.april, midsommerfest 17.juni og gadekærsdag den 10. sep.
 5. Lavets regnskab i revideret stand og budget for følgende år fremlægges.
 6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Niels Rolskov, Ulrik Christoffersen og Karsten Schütt.
 8. Valg af suppleanter. På valg er Birgit Schmidt og Marianne Knudsen.
 9. Valg af revisiorer: Anders Larsen og Helge Schmidt foreslås genvalgt.

1o.     Eventuelt.

Efter mødet vil der som sædvanlig igen i år være mulighed for at spise en enkelt(eller to) rød(e) pølse(r) med brød, smørelse og div. chips.

 

 

I år har vi fået Peter Aalbæk til at indlede vores generalforsamling med at fortælle om sit spændende projekt ”Lille Syd” vest for togbanen i Herfølge.

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Telt og borde

Husk: Du kan låne telt (4X8 m) og 4 klapborde (6 til 8 pers. ved hvert) af Bylavet.
Du skal blot kontakte formanden.

Udgivet i Tessebøllemarked | Kommentarer lukket til Telt og borde

Bylavets stiftelse

generalforsamling2015

TESSEBØLLE BYLAV
-blev stiftet den 19. januar 2000. Baggrunden var, at Køge Byråd året før havde inviteret samtlige beboere i kommunens landsbyer til beboermøde , med henblik på landsbyernes fremtid og vedtagelse af kommende lokalplaner. I den forbindelse ville man gerne i dialog med beboerne.
Der var stor interesse blandt de 25 fremmødte i Tessebølle, og der udspandt sig livlige diskussioner, især om vedtægterne: De skulle gerne afspejle, hvad vi vil med vores lille samfund her syd for Herfølge i udkanten af kommunen.
Af vedtægterne fremgår det bl.a., at ”Tessebølle Bylavs formål er at varetage beboernes fælles interesser overfor såvel private som det offentlige, samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige, trafikale og kulturelle forhold i Tessebølle, og i øvrigt i hvilke som helst forhold som generalforsamlingen finder formålstjenligt. Lavets virke bør ske under størst mulig hensyntagen til landsbymiljø som er Tessebølles særpræg”……

Vedtægter for Tessebølle Bylav kan ses på : www.4ben.dk/tesseboelle

Lokalplan for Tessebølle kan ses på : www.koege.dk (eller google: ”lokalplan tessebølle” ).

Udgivet i Historie | Kommentarer lukket til Bylavets stiftelse

Referat generalforsamlingen 1. marts 2016

 1. Thomas Nielsen valgt.
 2. Niels Rolskov redegjorde for årets arbejde. Se bilag. Vedtaget.
 3. Bestyrelsens forslag om ny opslagstavle ved gadekæret vedtaget. Produktionsskolen fremstiller en. 1500 til 2000 kr.
 4. Vedtaget. Indbydelser udsendes.
 5. Hans fremlagde regnskabet. Vedtaget.
 6. Som hidtil.
 7. Lennart Boel og Hans valgt.
 8. Birgit Schmidt og Marianne Knudsen valgt.
 9. Anders Larsen og Helge Schmidt, genvalgt.
 10. Der er ønske om, at bylavets vedtægter lægges ud på hjemmesiden.

Der er ligeledes ønske om, at der oprettes et aktivt lån/byttefelt på hjemmesiden hvor man kan tilbyde ting der kan bruges/byttes eller man har brug for.

Helge gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der står dato på indbydelse til generalforsamling!!

Ref. Ulrik Christoffersen.

Vi var ca 15 medlemmer til endnu en hyggelig generalforsamling i kantinen på Holmebækskolen. Stemningen var god, og traditionen tro afsluttede vi med et orgie i pølser, brød, sennep, ketchup, øl og vand…..i år på lavets regning.

Udgivet i Generalforsamling, Referat | Kommentarer lukket til Referat generalforsamlingen 1. marts 2016

Formandens beretning

Generalforsamling 1.marts 2016.
Tessebølle bylav – formandens beretning generalforsamling 2016

Var har et stabilt men reelt for lavt antal medlemmer, så det må vi gøre noget ved ! Et af midlerne kan være en folder der forklarer hvad vi kan og vil med vores landsbysamfund og de ting som bylavet har fælles til udlån.
Bestyrelsen har i den forbindelse investeret i 3 klapborde (1000 kr. i alt). Der kan sidde 6-8 pers omkring et bord. De opbevares sammen med teltet hos Thomas, Gunderupvej 2.

Landdistriktspolitik
Sidste sommer sendte Køge kommune et forslag til en Landdistriktspolitik til debat og høring og der blev afholdt et borgermøde. Det var forventet at politikken ville være helt på plads på nuværende tidspunkt, men der er gået temmelig meget politisk koks i sagen da Venstre pludseligt stillede en lang række meget vidtgående ændringsforslag til udvalgets eget forslag – lige nu er det helt uvist hvornår processen vil blive afsluttet.

Landsbypulje
Sideløbende med Landdistriktspolitiken er der etableret en pulje som landsbyer kan søge til forskellige formål – der er 1/2 million årligt men da der ikke blev brugt nogen i 2015 er der flere penge til rådighed nu i 2016.

Bydelsplan for Herfølge
Der har været en fin proces med udarbejdelsen af den nye bydelsplan for Herfølge – mange borgere har været med, dels i Herfølgehallen og en del senere i følegruppen også en del her fra Tessebølle. Planen tager højde for den udvikling der er tænkt i Herfølge de næste 10-20 år med flere tusind boliger vest for banen og behov for nye butikker og ikke mindst den bedre baneforbindelse fra 2018 til København.

Sagen om vognmandsvirksomhed i Vedskølle
For nylig var der en hvis opstandelse over tankerne om at etablere en stor logistikvirksomhed i Vedskølle, på de arealer hvor Vallø saft lå i sin tid. Det ville have givet en del trafik igennem Tessebølle da de skulle fra Motorvejen til Vedskølle. Heldigvis blev planen ikke til noget.
Bestyrelsen indsendte en indsigelse til kommunen.

Bænken – den ene af vores dejlige bænke ved gadekæret blev jo stjålet, men ved hjælp af den store offentlighed (TV Lorry og Dagbladet og politiet) fik vi den igen og den står der stadigt !
Endnu engang kom Tessebølle på verdenskortet, ligesom da vores kære kastanjetræ ufrivilligt måtte lade livet !

Udgivet i Fra bestyrelsen, Generalforsamling | Kommentarer lukket til Formandens beretning

Dagsorden generalforsamling 2016

Kl. 19.00, på Holmebækskolen

Program:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag – forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
4. Foreslåede faste arrangementer næste år: Midsommerfest 18. juni, Affaldsdag 17. april og Gadekærsdag i september.
5. Lavets regnskab i revideret stand og budget for det følgende år fremlægges.
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer—på valg er Ulrik Christoffersen, Niels Rolskov og Karsten Schütt. Alle villige til genvalg.
8. Valg af 1. og 2. suppleant – på valg er Marianne og Hans. Alle er villige til genvalg.
9. Valg af 1. og 2. suppleant – Birgit Schmidt er villig til genvalg.
10. Valg af 2 revisorer: Anders Larsen og Helge Schmidt foreslås genvalgt.
11. Eventuelt

Mødet vil blive afsluttet med nyt om Herfølge Bydelsplan. Der vil blive serveret en klassisk truckermenu.

På gensyn
Tessebølle Bylav

by
Og så et lille pip: Husk bymæssig bebyggelse – max. 50 i Tessebølle. Og 30 er da også fint smiley

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Dagsorden generalforsamling 2016

Generalforsamling.

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Det er den 1.marts kl. 19.00 i kantinen på Holmebækskolen.

Dagsorden følger senere og vil blive uddelt.

hvil

Udgivet i Fra bestyrelsen, Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling.

Sommerfest

Sidste udkald!!
Den årlige sommerfest afholdes i aften
fredag den 19. juni fra kl. 19.00 ved gadekæret.

Vi tænder op i en grill eller to på græsset ved gadekæret og håber på nogle hyggelige, uformelle timer på denne blæsende kolde sommeraften!

Alle er velkomne med lidt godt til grillen (til eget forbrug), en stol og lidt at drikke.

Hilsen Bylavet

Udgivet i Arrangementer, Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Sommerfest