Indkaldelse til Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING TESSEBØLLE BYLAV

DEN 29. MARTS 2017 KL 18.30 PÅ HOLMEBÆKSKOLEN.

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formandens beretning.
 3.  Indkomne forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 4.  Foreslåede faste arrangementer: Affaldsdag den 2.april, midsommerfest 17.juni og gadekærsdag den 10. sep.
 5. Lavets regnskab i revideret stand og budget for følgende år fremlægges.
 6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Niels Rolskov, Ulrik Christoffersen og Karsten Schütt.
 8. Valg af suppleanter. På valg er Birgit Schmidt og Marianne Knudsen.
 9. Valg af revisiorer: Anders Larsen og Helge Schmidt foreslås genvalgt.

1o.     Eventuelt.

Efter mødet vil der som sædvanlig igen i år være mulighed for at spise en enkelt(eller to) rød(e) pølse(r) med brød, smørelse og div. chips.

 

 

I år har vi fået Peter Aalbæk til at indlede vores generalforsamling med at fortælle om sit spændende projekt ”Lille Syd” vest for togbanen i Herfølge.

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

Udgivet i Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Telt og borde

Husk: Du kan låne telt (4X8 m) og 4 klapborde (6 til 8 pers. ved hvert) af Bylavet.
Du skal blot kontakte formanden.

Udgivet i Tessebøllemarked | Kommentarer lukket til Telt og borde

Bylavets stiftelse

generalforsamling2015

TESSEBØLLE BYLAV
-blev stiftet den 19. januar 2000. Baggrunden var, at Køge Byråd året før havde inviteret samtlige beboere i kommunens landsbyer til beboermøde , med henblik på landsbyernes fremtid og vedtagelse af kommende lokalplaner. I den forbindelse ville man gerne i dialog med beboerne.
Der var stor interesse blandt de 25 fremmødte i Tessebølle, og der udspandt sig livlige diskussioner, især om vedtægterne: De skulle gerne afspejle, hvad vi vil med vores lille samfund her syd for Herfølge i udkanten af kommunen.
Af vedtægterne fremgår det bl.a., at ”Tessebølle Bylavs formål er at varetage beboernes fælles interesser overfor såvel private som det offentlige, samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige, trafikale og kulturelle forhold i Tessebølle, og i øvrigt i hvilke som helst forhold som generalforsamlingen finder formålstjenligt. Lavets virke bør ske under størst mulig hensyntagen til landsbymiljø som er Tessebølles særpræg”……

Vedtægter for Tessebølle Bylav kan ses på : www.4ben.dk/tesseboelle

Lokalplan for Tessebølle kan ses på : www.koege.dk (eller google: ”lokalplan tessebølle” ).

Udgivet i Historie | Kommentarer lukket til Bylavets stiftelse

Referat generalforsamlingen 1. marts 2016

 1. Thomas Nielsen valgt.
 2. Niels Rolskov redegjorde for årets arbejde. Se bilag. Vedtaget.
 3. Bestyrelsens forslag om ny opslagstavle ved gadekæret vedtaget. Produktionsskolen fremstiller en. 1500 til 2000 kr.
 4. Vedtaget. Indbydelser udsendes.
 5. Hans fremlagde regnskabet. Vedtaget.
 6. Som hidtil.
 7. Lennart Boel og Hans valgt.
 8. Birgit Schmidt og Marianne Knudsen valgt.
 9. Anders Larsen og Helge Schmidt, genvalgt.
 10. Der er ønske om, at bylavets vedtægter lægges ud på hjemmesiden.

Der er ligeledes ønske om, at der oprettes et aktivt lån/byttefelt på hjemmesiden hvor man kan tilbyde ting der kan bruges/byttes eller man har brug for.

Helge gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der står dato på indbydelse til generalforsamling!!

Ref. Ulrik Christoffersen.

Vi var ca 15 medlemmer til endnu en hyggelig generalforsamling i kantinen på Holmebækskolen. Stemningen var god, og traditionen tro afsluttede vi med et orgie i pølser, brød, sennep, ketchup, øl og vand…..i år på lavets regning.

Udgivet i Generalforsamling, Referat | Kommentarer lukket til Referat generalforsamlingen 1. marts 2016

Formandens beretning

Generalforsamling 1.marts 2016.
Tessebølle bylav – formandens beretning generalforsamling 2016

Var har et stabilt men reelt for lavt antal medlemmer, så det må vi gøre noget ved ! Et af midlerne kan være en folder der forklarer hvad vi kan og vil med vores landsbysamfund og de ting som bylavet har fælles til udlån.
Bestyrelsen har i den forbindelse investeret i 3 klapborde (1000 kr. i alt). Der kan sidde 6-8 pers omkring et bord. De opbevares sammen med teltet hos Thomas, Gunderupvej 2.

Landdistriktspolitik
Sidste sommer sendte Køge kommune et forslag til en Landdistriktspolitik til debat og høring og der blev afholdt et borgermøde. Det var forventet at politikken ville være helt på plads på nuværende tidspunkt, men der er gået temmelig meget politisk koks i sagen da Venstre pludseligt stillede en lang række meget vidtgående ændringsforslag til udvalgets eget forslag – lige nu er det helt uvist hvornår processen vil blive afsluttet.

Landsbypulje
Sideløbende med Landdistriktspolitiken er der etableret en pulje som landsbyer kan søge til forskellige formål – der er 1/2 million årligt men da der ikke blev brugt nogen i 2015 er der flere penge til rådighed nu i 2016.

Bydelsplan for Herfølge
Der har været en fin proces med udarbejdelsen af den nye bydelsplan for Herfølge – mange borgere har været med, dels i Herfølgehallen og en del senere i følegruppen også en del her fra Tessebølle. Planen tager højde for den udvikling der er tænkt i Herfølge de næste 10-20 år med flere tusind boliger vest for banen og behov for nye butikker og ikke mindst den bedre baneforbindelse fra 2018 til København.

Sagen om vognmandsvirksomhed i Vedskølle
For nylig var der en hvis opstandelse over tankerne om at etablere en stor logistikvirksomhed i Vedskølle, på de arealer hvor Vallø saft lå i sin tid. Det ville have givet en del trafik igennem Tessebølle da de skulle fra Motorvejen til Vedskølle. Heldigvis blev planen ikke til noget.
Bestyrelsen indsendte en indsigelse til kommunen.

Bænken – den ene af vores dejlige bænke ved gadekæret blev jo stjålet, men ved hjælp af den store offentlighed (TV Lorry og Dagbladet og politiet) fik vi den igen og den står der stadigt !
Endnu engang kom Tessebølle på verdenskortet, ligesom da vores kære kastanjetræ ufrivilligt måtte lade livet !

Udgivet i Fra bestyrelsen, Generalforsamling | Kommentarer lukket til Formandens beretning

Dagsorden generalforsamling 2016

Kl. 19.00, på Holmebækskolen

Program:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag – forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
4. Foreslåede faste arrangementer næste år: Midsommerfest 18. juni, Affaldsdag 17. april og Gadekærsdag i september.
5. Lavets regnskab i revideret stand og budget for det følgende år fremlægges.
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer—på valg er Ulrik Christoffersen, Niels Rolskov og Karsten Schütt. Alle villige til genvalg.
8. Valg af 1. og 2. suppleant – på valg er Marianne og Hans. Alle er villige til genvalg.
9. Valg af 1. og 2. suppleant – Birgit Schmidt er villig til genvalg.
10. Valg af 2 revisorer: Anders Larsen og Helge Schmidt foreslås genvalgt.
11. Eventuelt

Mødet vil blive afsluttet med nyt om Herfølge Bydelsplan. Der vil blive serveret en klassisk truckermenu.

På gensyn
Tessebølle Bylav

by
Og så et lille pip: Husk bymæssig bebyggelse – max. 50 i Tessebølle. Og 30 er da også fint smiley

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Dagsorden generalforsamling 2016

Generalforsamling.

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Det er den 1.marts kl. 19.00 i kantinen på Holmebækskolen.

Dagsorden følger senere og vil blive uddelt.

hvil

Udgivet i Fra bestyrelsen, Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling.

Sommerfest

Sidste udkald!!
Den årlige sommerfest afholdes i aften
fredag den 19. juni fra kl. 19.00 ved gadekæret.

Vi tænder op i en grill eller to på græsset ved gadekæret og håber på nogle hyggelige, uformelle timer på denne blæsende kolde sommeraften!

Alle er velkomne med lidt godt til grillen (til eget forbrug), en stol og lidt at drikke.

Hilsen Bylavet

Udgivet i Arrangementer, Fra bestyrelsen | Kommentarer lukket til Sommerfest

Referat generalforsamling 23. april

generalforsamling2015
Generalforsamling 23. april 2015, kl. 19.00, på Holmebækskolen

Thomas, Gunderupvej 1, blev valgt som dirigent

Formanden Niels Rolskov aflagde sin beretning: 17 medlemmer, stabilt, men kunne være større.

Traditionelle arrangementer afholdt: Midsommerfest og rengøring omkring og i gadekæret. Det sidste bliver nemmere og nemmere. Bonderøven har introduceret byghalm til gadekæret. Det må prøves. Året 2014 var året vi fik et nyt kastanjetræ. Vanding blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Det gik fint, men nu har TDK opsat 3 poser. Vi håber det kan gå alligevel. Ulrik lægger vandkande i indkørslen til samme brug. 2014 bød også på renovering af Tessebøllevej. Projektet blev gennemgået fra det oprindeligt blev søsat for flere år siden indtil det i december blev gennemført. Det ser ud til at have flyttet en del af trafikken til Holmebækvej. Marianne og Ulrik har arbejdet videre med forslag til yderligere forbedringer. Se senere. Nyt arbejde med bydelsplaner og andre tiltag er på vej. Der inviteres evt. til nærmere orientering senere. Ulrik supplerede med at første brev om Tessebøllevej blev skrevet af Holmebækskolen i 1992. Ole supplerede med erfaringer fra Stevns, hvor man valgte at undgå bump og nøjes med indsnævring. Dette virkede i sig selv hastighedsnedsættende. Forskellige erfaringer blev diskuteret.

Der var ikke Indkommet forslag til behandling, men Ulrik orienterede om at der fortsat arbejdes på at forbedre ”krydset” hvor Gunderupvej møder Tessebøllevej. Vi er nu på listen hos kommunen, så måske når vi på et tidspunkt der til. Der blev spurgt til forlængelse af de malede cykelstier helt til Tessebølle. Det kunne være et tema der arbejdes videre med, ligesom bylauget har brug for en høring i forhold til indsatser i selve Tessebølle. Der er mange holdninger, som vi har brug for bliver hørt. Der varen uformel drøftelse om problematikkerne. Bestyrelsen arbejder videre.

Foreslåede faste arrangementer indeværende år: Midsommerfest 19. juni, Affaldsdag 19. april og Gadekærsdag i september. Affaldsdagen blev gennemført i fint vejr med indsamling af 10 kg skrald. Der var enighed om at opretholde arrangementerne.

Lavets regnskab i revideret stand og budget for det følgende år blev fremlagt.
Kontingent for det kommende år fastholdes uændret.

Valg af bestyrelsesmedlemmer—på valg var Ulrik Christoffersen, Niels Rolskov og Karsten Schütt. Alle blev genvalg.
Valg af 1. og 2. suppleant – Birgit Schmidt og Marianne Knudsen blev genvalgt.
Valg af 2 revisorer: Anders Larsen og Helge Schmidt blev genvalgt.

Eventuelt:
Husk:HELE Tessebøllevej MAX 50 kilometer i timen.
Husk at Rasmus Nøhr kommer til Vedskølle 26.7. – alle er velkomne: https://www.facebook.com/events/773515159401492/
Thomas fortalte at stadsarkivet har digitaliseret folketællingerne fra 1740 for Tessebølle: Www.ddd.dda.dk/kliplink.htm.

Mødet blev afsluttet med nyt om Herfølge Bydelsplan. Der blev serveret en klassisk truckermenu ved Niels og Ulrik!

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Referat generalforsamling 23. april

Affaldsindsamling 19. april kl. 10.30

Affaldsdag 19. april

Inden generalforsamlingen er der allerede d. 19. april mulighed for en tur ud i forårsluften. Bylavet deltager i den årlige Affaldsindsamling med start fra gadekæret kl. 10.30.

Udgivet i Arrangementer | Kommentarer lukket til Affaldsindsamling 19. april kl. 10.30