Menu

kompetencer

Pizzagate
 
OECDs skills
Kritisk tænkning Kreativitet Kommunikation Kolaboration
Kompetent digital lærer
Læreren som lærende Læreren som explorer Læreren som co-lærer/co-explorer Læreren som beslutningstager Læreren som leder

Kommunikation i et netværkssamfund
Grundbog i digitale kompetencer
Aristoteles’ 3 vidensformer
Færdighedsdimension Forståelsesdimension Kritisk dimension