Menu

didaktisk design

Designbased research that advances theory but does not demonstrate the value of the design in creating an impact on learning in the local context of study has not adequately justified the value of the theory” (p. 6). – Barab og Squire, 2004
Stilladsering
Rekruttering Reducering af frihedsgrader Retningsfastholdelse Markering af kritiske træk Frustrationskontrol Demonstration
Når man fokuserer på design bliver man opmærksom på hvordan et individ realiserer sine interesser i et bestemt kulturelt miljø – Kress og Selander
Exploratory talks
Exploratory talks
Distribuerede systemer
Deler resurser Åbenhed Skalerbart Gennemsigtigt Fejltolerance
Medier
Papir Skærm Kroppen Luften
Læringsdesign
Iscenesættelse Transformering Gestaltning Repræsentation Evaluering
Badges
Vis hvad du ved Lært på job Lært online Frivilligt arbejde Uformel læring
Affordance – information fra omgivelserne
Objekters form og udseende Placering i rum Mulighed for interaktion
Effektive undervisningsdesign
Aktive studerende Arbejde med akademisk form Praksis på højt plan Tæt kontakt til praksis Feedback
Motivation for at læse
Forholdet mellem individer Den studerendes mål med uddannelsen Institutionen Verden udenfor universitetet
Den studerendes bagage
Viden, selvsikkerhed, kompetencer, motiver Forståelse af viden og læring Tilgang til læring og studie Forventninger
6 mål med akademisk læring
1 udvikle på baggrund af forskning 2 mere detaljeret billede af felt 3 formidle ideer i argumenteret form 4 logisk, analytisk, abstrakt tænkning 5 hvordan [...]