Menu

vejledning

de Bonos tænkehatte
Blå Gul Sort Hvid Grøn Rød
Rogers innovationskurve
Rogers innovationskurve
Verdens bedste tur – og rationalitetsformerne
Mål-rationalitet Kommunikativ rationalitet Kritisk rationalitet
Aristoteles’ tavse viden
Praktiske færdigheder (det uudsigelige) Øvelse (håndværksmæssig kunnen) Kultur (implicit)
Hvis Roger var en blyant…
The led The sharp ones The wood (would) The dead wood The eraser
Uformel læring i praksis
Praksisfællesskab Faglig identitet Uformelt Evaluering gennem praksis
Mesteren i mesterlære
Interesse Mål og motivation Afvigelser mellem produkt og ideal Afveje frustration og risiko Demonstrere ideal
Fra bookspace til cyperspace
 Opdatering og synliggørelse, information, omlægning, opkvalificering, cross-age, udvikling 
Problemer med digitalisering
FKV, trusler, udgifter 
Digital udfordring
Uformel læring, mange funktionelle læremidler, didaktisk design, eksterne parter
Digital strategi
Digitale læremidler og eget udstyr 
Vejledningstyper
Praksislæring, mentoring, refleksion over handling, reflekterende processer, narrativ vejledning