Menu

videnskabsteori

faenomenologi
Fænomenologi
Viden omsat til noget nyt Multimodal formidling
bloom3
Blooms taksonomi
Viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese, vurdering
opgavens_pentagon
Opgavens pentagon
Problemformulering, formål, emperi, teori og metode, sådan bruges elementerne
videnskabelige-undersoegelser
Undersøgelsens bidrag
Helt ny viden Nye vinkler på andres arbejde
undersoegelse
Den videnskabelige genre
Undersøgelse, problem, teorier og metoder, resultater og konklusioner