Menu

fortælling

360 graders journalisme
Opbyg praksisfortælling
Indlederen Orientering Handlingssekvens Evaluering og afslutning
Praksisfortælling
Sprogliggørelse Refleksion > Forståelse > Udvikling < Hverdagslivet og det levede liv < Relationelt – fokus på mødet
Fortællinger
Erfaringer, mening, identitet Huskes, relateres til Kultur er fortællinger og fortællingens kontekst Fokuserer på betydning, reducerer kompleksitet [...]