Menu

fortælling

360 graders journalisme
praksisfortælling2
Opbyg praksisfortælling
Indlederen Orientering Handlingssekvens Evaluering og afslutning
praksisfortællinger
Praksisfortælling
Sprogliggørelse Refleksion > Forståelse > Udvikling < Hverdagslivet og det levede liv < Relationelt – fokus på mødet
fortaelling
Fortællinger
Erfaringer, mening, identitet Huskes, relateres til Kultur er fortællinger og fortællingens kontekst Fokuserer på betydning, reducerer kompleksitet [...]