Menu

Læring

Uddannelsesvidenskaben “does not supply us with rules for action but only with hypotheses for intelligent problem solving, and for making inquiries about our ends in education – Hattie, 2009
Education is… “a process of living and not a preparation for future living” – Dewey
Among the three people walking ahead of me, there must be one who could be a teacher of mine – shared by a peer from China at wfe16, Coursera
Køge Museum
Last week I visited Køge museum. The museum has an exhibition about a naval battle in 1710. The exhibition consists of relatively few objects, supplemented [...]
Læring foregår aldrig i et vacuum – den er altid situeret – Lave & Wenger, 1991
Aktionslæring
Problemstilling Aktion Iagttagelse Refleksion Ny aktion
Cooperativ læring
Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse
Fælles mål
Æstetik og læring
Indre liv Ydre liv Det potentielle rum
Læringscirkel
Læringscirkel
Kommunikation indefra og udefra
Kommunikation har en yderside, der vender ud mod andre, og en inderside, der vender mod os selv og vores tænkning  
Kritik af badges
Voksen indblanding Spil vigtigere end aktivitet Uformel er netop uformel Uformel uden hierarki Badges er bare ét svar Marginaliserende
Virksomhedsteori
Virksomhedssystem Handling Operation 
Når leg simulerer praksis
Vi er bedre når vi leger – og jo ældre jo bedre i konkurrence
Artefakter rummer vores fælles viden
At tænke er at beherske artefakter, Udvikling af artefakter følger udvikling af viden, Erfaringer deles gennem diskurs og artefakter