Menu

Digital strategi

marts 17, 2013 - vejledning
Digital strategi
Digitale læremidler og eget udstyr 

Et krav til den bedste skole er, at den ”skal udfordre den digitale generation” (Den digitale vej til fremtidens velfærd, en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015). I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi står følgende pejlemærker, som lægges til grund for vores strategi:

Læs mere om digitaliseringsstrategien