Menu

Digital udfordring

marts 17, 2013 - vejledning
Digital udfordring
Uformel læring, mange funktionelle læremidler, didaktisk design, eksterne parter

Et mål for en digital strategi for skolen kunne derfor være: