Menu

Teknologi og uddannelse

december 3, 2016 - digitalisering
Teknologi og uddannelse

teknologi-og-uddannelse

 

OECD opererer med begrebet 21th century skills – det 21. århundredes kompetencer. En af grundene til at arbejde med 21skills kan aflæses af ovenstående model, som er præsenteret på OECSs forum i 2016 om fremtidens kompetencer – med inspiration fra Golding og Katz: The race between technology and education.

Som det fremgår af modellen øverst til højre, følger vores uddannelsesniveau ikke med den teknologiske udvikling, og det skaber en usikkerhed, som kun kan ændres til optimisme gennem uddannelse. Vi kender problematikken fra venstre side af modellen: den industrielle revolution. Her kunne befolkningens almene uddannelsesniveau heller ikke følge med i begyndelsen, hvilket førte til social uro. Først efter etablering af offentlige skolesystemer, som understøttede den industrielle revolution, kunne uro afløses af optimisme.

 

Tags: