Menu

Vejledningstyper

marts 16, 2013 - vejledning
Vejledningstyper
Praksislæring, mentoring, refleksion over handling, reflekterende processer, narrativ vejledning


Praksislæring/modellæring: den klassiske mesterlære, hvor lærlingen lærer af mesteren på byggepladsen, mens de bygger, fra perifer til fuld deltagelse – Lave, Wenge, Schön
I vejledningen fokuseres på observation og imitation.

Mentoring: traditionelt fx huslæreren i det gamle Rom, men i dag også fx coaches – og dermed mere samarbejdsorienteret, fokus på selvrealisering, personlig vækst

Refleksion over handling: mere fokus på  handling og planlægning og refleksion undervejs, i modsætning til den traditionelle form: jeg demonstrerer, du øver dig, jeg korrigerer undervejs, PFT = praktisk fagteori i rygsækken, præget af lærerens egen teori, værdier og tanker – Handal/Lauvås
I vejledningen fokuseres på den vejledtes praksis teori og har som mål at gøre den vejledte selvstændig

Reflekterende processer: fokus på samtale og dialog, systemisk tankegang, ser på helheder, relationer og sammenhænge – Galveston, Bateson
I vejledningen fokuseres på  før-vejledning, eftervejledning og direkte/indirekte vejledning

Narrativ vejledning/bevidnende positioner: intervension, samskabende, går ud fra at der ikke findes almen sandhed, men at viden er kontekstuel og relationel – Bateson, Vygotski, Faucault
I vejledningen fokuseres fx på identificere medspillere, modspillere og passpillere   

Med inspiration fra Ole Løws gennemgang i Pædagogisk Vejledning, Facilitering af læring i pædagogiske kontekster