Menu

Aristoteles’ tavse viden

april 8, 2013 - vejledning
Aristoteles’ tavse viden
Praktiske færdigheder (det uudsigelige)
Øvelse (håndværksmæssig kunnen)
Kultur (implicit)

Ifølge Aristoles er der 5 veje til sandhed: kunnen (teche), viden (episteme), teoretisk viden (sophia), intuition (nous) og phronesis (praksisviden). I bogen Vejledning og Praksisteori citerer Handal og Lauvås Johannesson for at dele praksisiden op i de 3 kategorier