Menu

Mesteren i mesterlære

april 2, 2013 - vejledning
Mesteren i mesterlære
Interesse
Mål og motivation
Afvigelser mellem produkt og ideal
Afveje frustration og risiko
Demonstrere ideal


Mesteren støtter ifølge Rogoff lærlingen gennem stilladsopbygning, modellæring, tutoring og sokratisk dialog. Målet med vejledningen er at:

Fra Vejledning og praksisteori, Lauvås og Handal