Menu

Praksisfællesskaber

marts 18, 2013 - webquest
Praksisfællesskaber
Mennekser mødes, bidrager med ekspertise, løser opgaver 

Udgangspunktet for en webquest er som med storyline af finde et praksisfællesskab, hvor en række personer kan mødes og løse en opgave sammen. Det kan fx være dyrepassere i Zoo, journalister og eksperter i et TV-program eller håndværkere og arkitekter på en byggeplads.

Rollerne kan tænkes ind i et didaktisk design, hvor eleverne påtager sig forskellige roller, der udfyldes ved hjælp af resurser på nettet eller læringscenteret, for i fællesskab at løse en opgave.