Menu

Rogers innovationskurve

marts 30, 2014 - vejledning
Rogers innovationskurve
Innovators
Early adopters
Early majority
Late majority
Laggards

rogersNye teknologiers spredning i en kultur kan visualiseres med Rogers Adoption Curve/Bell. Den viser, at implementering af ny teknologi ikke sker på en gang for alle, men heller ikke i en jævn bevægelse.

Den første tid er det en mindre gruppe af innovators og early adopters, der kaster sig over teknologierne. Herefter følger de store grupper af early majority og late majority, som har afventet resultaterne af de første to gruppers erfaringer med teknologierne. Endelig følger en grupper af laggards, som meget sent og måske slet ikke indtager teknologien.

Hastigheden for implementering af nye teknologier er afhængige af

  1. Hvor tydelig fordele de fører med sig (relative advantage)
  2. Hvor let de lader sig integrere (compatibility)
  3. Kompleksitet (complexity)
  4. I hvor høj grad det er muligt at afprøve i sikkert miljø (trialability)
  5. I hvor høj grad resultaterne er synlige for andre (observability)

Den store gruppe af early og late majority arbejder med fordel ud fra eksisterende årsplan i følgende tempi:

På samme måde taler Dreyfus og Dreyfus om 5 stadier:

Se mere i artiklen Diffusion of preventive innovations, Everett M Rogers, 2002

Test evt. dig selv her – helt uden ansvar for de undersøgelsens videnskabelige kvaliteter: bit.ly/sneglen

test